Το έγκλημα συνεχίζεται. Από τις πυρκαγιές στην αλλαγή χρήσης της γης των καμένων εκτάσεων