ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ :  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΕΝ ΜΕΣΩ  ΠΥΡΙΝΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ