Δήλωση αλληλεγγύης στους 8 διωκόμενους φοιτητές και φοιτήτριες  του Πολυτεχνείου Κρήτης