ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΖΟΡΜΠΑ. ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ