Ο νόμος Κεραμέως οδηγεί σε απολύσεις αγωνιστών εκπαιδευτικών