ΟΧΙ στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Εσωτερικών με το οποίο καταργεί τη δυνατότητα των επικεφαλής των παρατάξεων να θέτουν θέματα Προ Ημερησίας Διάταξης