Οι πλειστηριασμοι συνεχίζονται, έρχονται και οι εξωσεις.