Τα κοινωνικά προβλήματα, η διαστρέβλωση της αλήθειας και οι εκλογές που έρχονται