«ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (NUPES) ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ