ΔΙΩΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΑΕ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ