Χιλιάδες στις πύλες των πανεπιστημίων ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία