Κοινή δήλωση – κάλεσμα αγώνα.  Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα περάσει!