Η Υγεία «λάφυρο» στους ιδιώτες - οι πολίτες με το χέρι στην τσέπη