ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Σοβαροί τραυματισμοί, φακέλωμα και ενέδρες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πραγματικό «Σχέδιο Βιβλιοθήκη».