Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΗ, ΩΡΑ 11.30΄π.μ.