Η νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις είναι επικίνδυνη για το λαό και τη χώρα μας.