Ρήτρα αναπροσαρμογής: Η μεγάλη απάτη λεηλασίας των λαϊκών εισοδημάτων