Επιβολή από  ΗΠΑ, του υγροποιημένου Φυσικού αερίου(Φ.Α.)