Έξω η αστυνομία από τα πανεπιστήμια! Να μη γίνει η βαναυσότητα που είδαμε στο ΑΠΘ κανονικότητα