Για άλλη μια φορά αναβλήθηκαν οι δίκες των αγωνιστών κατά των πλειστηριασμών.