Όλοι και όλες στις Πρωτομαγιάτικες εργατικές συγκεντρώσεις.