Η ακρίβεια εκτοξεύεται, η επισιτιστική κρίση έρχεται