70 χρόνια μετά, ο Μπελογιάννης και οι κομμουνιστές σύντροφοί τους ζουν σ’ όλους τους καιρούς, σ’ όλους τους τόπους