Το Video της πετυχημένης εκδήλωσης της ΛΑΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.