Οι εξελίξεις στην Ουκρανία: Πόλεμος και Ειρήνη , Τρίτη 29.3.22, 6μμ (Νομική Αθήνας)