Οι τροφοδοσίες της Ρωσίας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας