Η ΛAE καταδικάζει τον βανδαλισμό του μνημείου του Σοβιετικού Στρατιώτη  στην Καλλιθέα