Πρόσκληση - Τουρκικός Ιμπεριαλισμός και Αποτροπή - Λαϊκή Ενότητα