Στον πόλεμο πάντα κερδισμένη βγαίνει η πλουτοκρατία, ποτέ οι λαοί