Οι εργάτες του αεροδρομίου της Πίζας δείχνουν τον δρόμο