Απόφαση της συνεδρίασης της Κ.Ε. του Αριστερού Ρεύματος στις 12 Μαρτίου 2022