Βαθύτερες αιτίες του «κύματος ακρίβειας» και τιμών ενέργειας