Να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία