Ένα αντίδοτο στη ταπείνωση της Ελλάδας: «Τουρκικός Ιμπεριαλισμός και Αποτροπή»