8 Μάρτη: Ημέρα αγώνα για ίσα δικαιώματα, για έναν κόσμο χωρίς έμφυλη καταπίεση και βία!