Παρέμβαση της Λαϊκής ενότητας στη Διαδικτυακή Εκδήλωση