Λαϊκή Ενότητα : Ακόμα ένας νεκρός εργάτης με ηθικούς αυτουργούς το κράτος και την εργοδοσία.