ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡΠΛΑΝ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ