Όχι στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ, Όχι στις απολύσεις, Όχι στο ξεσπίτωμα.