Το κυβερνητικό δόγμα των ιδιωτικοποιήσεων κατέρρευσε στην Αττική Οδό