ΓΙΑΤΙ κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ;