Μαζική συμμετοχή στη πρώτη συγκέντρωση κατά της ακρίβειας