Μεγάλη και μαχητική η απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών.