Ιταλία προεδρικές εκλογές – Μια από τα ίδια η επανεκλογή Ματαρέλα