Στην Ουκρανία παίζεται η αμερικανική ηγεμονία στην Ευρώπη