ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΕΣ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ