ΝΑΤΟ και ΗΠΑ εντείνουν τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας