Τα προβλήματα στην Αττική οδό αποδεικνύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις μόνο επιβαρύνουν τους  πολίτες