ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1, 12.00 μμ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ