Η ΛΑΕ στηρίζει και συμμετέχει στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία